Bookmark and Share
21.10.2015, kategorie: Zápisy z akcí

Zúčastnily jsme se Národního eucharistického kongresu

Zúčastnily jsme se Národního eucharistického kongresu
16. -17. října 2015 v Brně

Keďže som Slovenka, bolo pre mňa veľkou cťou zúčastniť sa prvého českého Národného Eucharistického kongresu a zažiť radostnú a zároveň pokojnú atmosféru prekrásneho mesta Brno,  ktoré otvorilo dokorám svoje brány všetkým, ktorí sa tu zišli, aby obnovili novú a večnú zmluvu so svojim Bohom.

Bohatý program umožňoval každému stretnúť sa so živým Kristom tak, ako mu to vyhovovalo najviac. Veriaci už od štvrtka mohli čerpať z prameňa života v jednotlivých kostoloch (adorácie, spovede, sv. omše), zúčastniť sa večerných gospelových koncertov na námestiach, povzbudivých prednášok o Eucharistii, divadelních predstavení,  či  zažiť radostné chvály vzdávané Bohu  mládežou u Minoritov alebo sa ako Nikodém v tichu noci pri svetle sviečok rozprávať s Kristom ukrytým v Eucharistii v katedrále sv. Petra a Pavla.

Sila a krása Božej prítomnosti medzi jeho ľudom z českého národa, plne vyznela sobotu počas hlavnej sv. omše na Námestí slobody, kde bola za hojnej účasti veriacich slavnostne obnovená Jeho večná zmluva.