Bookmark and Share
29.06.2015, kategorie: Pozvánky

Založení nového kláštera na Kubě

Založení nového kláštera na Kubě
Dne 17. května odjely dvě naše polské spolusestry na Kubu, aby zde založily nový dům...

Čas od času vznikne na světě nový řeholní dům. Při dnešním odlivu řeholních povolání se to zdá téměř nemožné, ale je to tak. Naše Matka generální vyslyšela prosbu z jedné diecéze na Kubě a vyslala sem dvě naše sestry, aby zde sloužily.

Prohlédněte si fotografie z jejich odjezdu