Bookmark and Share
04.12.2015, kategorie: Zápisy z akcí

Víkend s Božím milosrdenstvím ve Strážnici

Víkend s Božím milosrdenstvím ve Strážnici
28. - 29. listpadu 2015

Posledný novembrový víkend sme zavítali do farnosti Stážnice, ktorú spravujú otcovia Piaristi. Prednášky o Božom Milosrdenstve a nastávajúcom Roku milosrdenstva si veriaci mohli vypočuť v kostole Panny Marie v Strážnici a filiálnom kostole sv. Václava v Petrove. 

Atmosféru Milosrdenstva podčiarkla v sobotu večer moderovaná adorácia, po ktorej nasledovalo príjemné dvojhodinové stretnutie s miestnou mládežou, pri ktorom bola príležitosť diskutovať na témy o povolaní, sv. Faustíne, Božom Milosrdenstve a pod.. Veríme, že túto krásnu moravskú farnosť ešte niekedy navštívime a vzájomne sa obohatíme a posilníme vo viere.