Bookmark and Share
22.10.2014, kategorie: Pozvánky

V misijní škole s veselým škorpionem

V misijní škole s veselým škorpionem
aneb jak jsme slavili Misijní neděli 19. října 2014

V misijní škole s veselým škorpionem

„V misijní škole s veselým škorpionem“ tak znět titulek letošní Misijní neděle (19. října) ve Dvoře Králové nad Labem. Každý rok na zdejší faře děti spolu se sestrami z Kongregace Matky Božího milosrdenství připravují zábavné dopoledne s „veselým škorpionem“.  Tradičně také na farníky čeká misijní jarmark s dětskými výrobky a misijními materiály.

Každý, kdo tuto neděli po mši svaté zavítal na faru, obdržel nejprve žákovskou knížku a pak mohl navštívit celkem šest učeben. Tam, kde je normálně katechetická místnost se dnes nacházela jazyková učebna, kde dvě dívky vyučovaly svahilštinu. Ve vedlejší místnosti pak byla učebna přírodopisu a tam návštěvníci mohli shlédnout zajímavou prezentaci o jedovatých hadech, hmyzu, nebo nemocech, se kterými se misionáři setkávají v tropech.

V druhé části fary se vyučoval zeměpis. Tématem hodiny byly projekty PMD a jejich působení v různých částech světa. Poslední místností v přízemí byla hudebna, kde jste si mohli zabubnovat, zatančit nebo zazpívat v rytmu afrických spirituálů.

Na zahradě vznikla tělocvična se slalomovou dráhou, chůdami a míči. Tahle část skýtala svým návštěvníkům nejvíce radostné zábavy.

Kdo se chtěl dostat do prvního patra fary, kde se nacházela školní kantýna (čaj, káva a drobné občerstvení), musel projít po schodech, kde se v tento den nacházela učebna náboženství.  Byly zde rozmístěny lístečky s různými otázkami a každý procházející musel absolvovat znalostní test.

Učitelé a učitelky z řad dětí, své žáky nejprve každý předmět chvíli učili a poté je samozřejmě zkoušeli. Příslušná známka pak byla každému zapsána do žákovské knížky.

Doufáme, že nyní budeme mít v naší farnosti mnoho dobrých, proškolených misionářů a misionářek.

 FOTOGALERIE>>