Bookmark and Share

V Polsku vyšly dvě nové knihy

Jedna je věnována Kongregaci a druhá sv. sestře Faustyně. Obě si zaslouží vaši pozornost...

Biografie pojednávající velmi podrobně o životě svaté sestry Faustyny od Ewy Czaczkowské. Autorka využila všechny dostupné archivní materiály a čtivou formou popsala celý život sv. Faustyny.

Knihu lze objednat v našem internetovém obchodě v Krakově za 9.70 EUR (39.90 PLN). Zatím pouze v polském jazyce.

Při příležitosti výročí 150 let od založení Kongregace sester Matky Božího milosrdenství vzniklo také toto unikátní album mapující život sester. Po celý rok se fotograf Adam Bujak snažil zachytit svým aparátem každodenní život sester v různých polských klášterech.

Knihu lze koupit ve vydavatelství Biały Kruk, cena 101,85 zł. Vydání je pouze v polském jazyce.

Ukázky z albumu: