Bookmark and Share
12.06.2013, kategorie: Zprávy ze zahraničí

V Polsku vyšly dvě nové knihy

pokud rozumíte polsky, třeba vás zaujmou, objednat se dají přes internet od různých prodejců...

 

 

Maria, Matka Božího milosrdenství

 

w Wydawnictwie „Misericordia” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ukała się pierwsza pełna monografia o Maryi Matce Bożej Miłosierdzia. Poszczególne rozdziały opowiadają o tym tytule Maryi, Jej kulcie jako Matki Wcielonego Miłosierdzia, ikonografii oraz o Jej objawieniach w życiu św. Siostry Faustyny, a było ich kilkadziesiąt. Końcowy rozdział stanowi zbiór modlitw do Maryi Matki Bożej Miłosierdzia. We wstępie mariolog ks. dr Marek Gilski napisał: Publikacje poświęcone temu zagadnieniu są nieliczne i dlatego książka ta wypełnia lukę na naszym rynku wydawniczym. Trudno byłoby wskazać pozycję, która próbowałaby ująć tę problematykę bardziej całościowo. Z pewnością publikacja ta pomoże każdemu, kto pragnie zarówno poznać źródła i sens tytułu „Matka Miłosierdzia”, jak i pogłębić swoją osobistą relację z Matką naszego Pana. Książka „Maryja Matka Boża Miłosierdzia” jest namacalnym przykładem łączenia refleksji teologicznej i modlitwy. Nie jest to zatem publikacja jedynie teoretyczna, lecz na wskroś duchowa. Wielką zaletą tej pozycji jest jej zwięzłość oraz komunikatywny język. Jej lektura nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania w postaci studiów teologicznych, lecz z korzyścią może po nią sięgnąć każdy człowiek.

 

 

 

Vzpomínky na svatou sestru Faustynu Kowalskou

- kniha obsahu soubor zpomínek různých osob, které znaly s. Faustynu, jedná se o členy rodiny, kněze, spolusestry, představené a také světské osoby

 

Długo oczekiwania pozycja „Wspomnienia o św. Siostrze Faustynie” stanowi zbiór wspomnień osób, które znały Apostołkę Bo- żego Miłosierdzia. Są w tym zbiorze wspomnienia członków rodziny, kapłanów, przełożonych i sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wspomnienia sióstr z in- nych zgromadzeń zakonnych oraz osób świeckich. Ksiądz prof. Stanisław Ziemiański SJ, który był jednym z pierwszych czytelników i recenzentem tej książki, napisał: Ze wspomnień osób, które były świadkami życia Siostry Faustyny, wyłania się sylwetka świętej. Dowiadujemy się, jak wyglądała, jaki miała temperament i charakter. Zamieszczone w książce świadectwa są auten- tyczne – ich autorzy nie kryją ani swej sympatii, ani niechęci do opisywanej postaci. „Wspomnienia” to pasjonująca lektura. Plastycznie opisując życie codzienne przyszłej Świętej, pozwalają czytelnikowi odbyć niezapomnianą podróż w czasie i niezwykłe spotkanie z Orędowniczką Bożego Miłosierdzia.