Bookmark and Share
02.02.2016, kategorie: Zápisy z akcí

V Hradci Králové se sešli řeholníci a řeholnice

2.února 2016

Tradiční setkání se konalo čtyřicet dnů po vánocích, na svátek Uvedení Páně do chrámu, který je od roku 1997 současně svátkem zasvěcených osob.

V hlavním městě diecéze zasvěcené osoby přivítal světící biskup Josef Kajnek. Setkání začalo v kapli sv. Klimenta žehnáním svící. Průvod se světly se pak odebral do sousední katedrály Svatého Ducha, kde se konala bohoslužba. Celebroval ji právě biskup Josef.

V homilii, které se ujal generální vikář královéhradecké diecéze Josef Socha, několikrát zaznělo poukázání na symbol světla a jeho úlohu v životě člověka i v dějinách Spásy. "Hořící svíce je symbolem, který nás provází po celý život – od křtu až po rakev. Po procesí na Bílou sobotu je světelné procesí o svátku Uvedení Páně do chrámu druhým největším v liturgickém roce. Průvod se světly má zvýraznit skutečnost, že nechodíme v temnotách, že Kristus je světlem života," řekl Socha.

Prelát Josef Socha se dále záměřil na slova z evangelia sv. Lukáše, která zazněla při bohoslužbě Slova. "Právě dnešní evangelium má hluboký vztah ke svěcení – od Ježíše, jehož svatost je tak silná, že nepotřebuje zasvěcení, přes Marii, kterou si Bůh vybral a přesto zůstala neposkvrněná, až po Josefa, který respektoval Mariino rozhodnutí a jako panic vedl zasvěcený život, či starce Simeona, kterého svatý Lukáš označuje jako muže plného ducha."

V závěru své promluvy pak Josef Socha poukázal na důležitost žít z proroctví. "V něm je život, který má v sobě ducha Božího a právě řeholní život je toto nositelem. Člověk se má snažit, aby v sobě tříbil prorockého ducha jako zlato, aby byl jasnější a zřetelnější."

Po skončení mše svaté se řeholníci a řeholnice odebrali do galerie v biskupské rezidenci na přátelské setkání, přednášku, společnou modlitbu a následný společný oběd. (peš)

Fotogalerie

zdroj článku: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/3593-galerie%3A-v-hradci-kralove-se-sesli-reholnici-a-reholnice.html