Bookmark and Share
06.12.2015, kategorie: Pozvánky

V Hradci Králové bude 13.12. otevřena Brána milosrdenství

A my u toho nebudeme chybět :)))

V úterý 8. prosince 2015 bude v katolické církvi zahájen mimořádný Svatý rok milosrdenství. Papež František bude v tento den slavit mši svatou na Svatopetrském náměstí, během níž otevře Svatou bránu. Následující neděli 13. prosince 2015 se otevře Svatá brána v bazilice sv. Jana v Lateránu a potom i v ostatních papežských bazilikách.

Vůbec poprvé v dějinách budou tuto neděli Svaté brány, nazývané také Branami milosrdenství, otevřeny v katedrálách nebo jiných významných kostelech po celém světě. "Stanovuji, aby se o této neděli (13. prosince, pozn. red.) v každé místní církvi – v její katedrále, která je mateřským chrámem pro všechny věřící, anebo v konkatedrále či v jiném kostele zvláštního významu – Brána milosrdenství otevřela na celý svatý rok," píše papež v bule Misericordiae Vultus. "Podle rozhodnutí ordináře ji bude možno otevřít také v jiných svatyních, které jsou cílem mnoha poutníků, jejichž srdcí se na těchto posvátných místech často dotýká milost a nacházejí zde cestu k obrácení. Každá místní církev tak bude přímo zapojena do svatého roku jakožto mimořádného momentu milosti a duchovní obnovy."

V České republice budou Svaté brány postupně otevřeny zhruba ve třech desítkách kostelů. V naší diecézi to jsou:

Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha

   13. prosince v 15.00 hodin katedrála

Luže, Poutní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku

   1. ledna 2016 v 9.30 hodin

Želiv, kostel Narození Panny Marie

   1. ledna 2016 v 10.30 hodin

 Zdroj článku

Připojujeme také článek P. Jana Šlégra:

Svatý rok milosrdenství

Papež František letos na jaře vyhlásil bulou Misericordiae Vultus (MV) mimořádný Svatý rok milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, tedy v úterý 8. 12. 2015. Toto datum není vybrané náhodně, ale váže se k výročí zakončení Druhého vatikánského koncilu. Následující neděli 13. 12. 2015 pak dojde poprvé v dějinách k otevření Svaté brány neboli Brány milosrdenství v každé katedrále na celém světě. Můžeme v tom spatřovat jak velikou papežovu touhu, aby se dobrodiní svatého roku dostalo v hojné míře k co největšímu počtu věřících, tak velký význam, který od počátku svého pontifikátu přikládá místním církvím – diecézím. Projděme si v krátkosti samotný obřad.

Pozornost zaměřenou na místní církev podtrhuje skutečnost, že slavení bohoslužby předsedá diecézní biskup, a to v katedrále, která je mateřským chrámem celé diecéze. K hojné účasti jsou pozváni jak kněží a jáhni, tak ostatní věřící. Svatý rok se tak bude slavit nejen v Římě, ale i v místních církvích a „stane se viditelným znamením společenství celé církve“ (MV 3).

Charakteristickým rysem svatého roku je pouť, proto se s ní počítá i při otevření Brány milosrdenství. Bohoslužba totiž nebude začínat v katedrále, ale v kostele Panny Marie, kde součástí úvodních obřadů bude také četba evangelia a začátku buly Misericordiae Vultus. Pak se půjde průvodem do katedrály, neboť „také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní, jako je milosrdný Otec k nám.“ (MV 14)

Průvod se pak zastaví u zavřeného hlavního vchodu do katedrály, který bude Branou milosrdenství. Krátký obřad má christologický charakter. Biskup volá po otevření brány, která odkazuje k bráně milosrdného Božího srdce, otevřeného při probodení Kristova boku na kříži. Kristus je totiž branou, která vede ke spáse. Poté celý průvod projde Svatou branou.

Následuje svěcení vody a pokropení lidu. Takto se připomíná křest, který je vstupní branou do společenství církve.

Zahájení svatého roku v diecézích vrcholí slavením eucharistie: Bůh totiž vychází vstříc těm, kdo ho hledají s upřímným srdcem a stále nabízí lidem svou smlouvu.

Bude určitě dobré, když se budete moci zúčastnit této mimořádné události. Přijďte tedy 3. neděli adventní 13. 12. 2015 v 15:00 do kostela Panny Marie, kde tato slavnost bude začínat. Popis celého obřadu i další dokumenty související se Svatým rokem milosrdenství je možné najít na tisk.cirkev.cz.