Bookmark and Share
08.10.2012, kategorie: Zápisy z akcí

Tři dny se svatou sestrou Faustynou

Den první 5. října - oslavy ve farním kostele ve Dvoře Králové

 • Vše začalo výstavem Nejsvětější svátosti a společnou modlitbou rozjímavého růžence. Nad bolestnými tajemstvími jsme se zamýšleli se sv. sestrou Faustynou
 • Následovala chvilka tiché adorace a společné nešpory z textů o sv. Faustyně
 • Vyvrcholením společné modlitby byla mše svatá sloužená naším kaplanem o. Andrzejem

Den druhý 6. října - pozvání do našeho řeholního domu

 • V 10:00 jsme se v rodinném kruhu sešli u nás doma. Přivítali jsem hosty a začala přednáška s. Ludmily, která se nám snažila ukázat, jak se sv. Faustyna učila být milosrdnou od Boha a jak to aplikovala ve svém životě.
 • Následovala diskuse
 • Druhou přednášku s dataprojekcí o životě sv. sestry Faustyny měla s. Gregoria. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, které se nedočtete v žádných knihách, ale pouze v archivních materiálech.
 • Následoval společný oběd
 • 15:00 modlitba v hodině milosrdentví, kterou připravila s. Blanka

Den třetí 7. října - pouť do Slavkovic

 • S radostí jsme uvítali pozvánku otců Pallotinů na dnešní neděli do Slavkovic, kde měli připravený program pro ctitele Božího milosrdenství
 • 14:00 sestra Ludmila měla pro poutníky připravenou přednášku "Učím se být dobrá od Ježíše"
 • 14:30 sestra Blanka vedla modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství
 • 15:00 následovala poutní mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas
 • Poté jsme využily pozvání ke společnému stolu a ohřály se teplým čajem, když počasí bylo dnes opravdu chladné.

Jsme Bohu vděčné za dar svaté sestry Faustyny a děkujeme jí za to,

že nás učí být milosrdnými v běžných okamžicích každodenního života.