Bookmark and Share
01.11.2014, kategorie: Zápisy z akcí

Těšíme se a radujeme, protože máme nové postulantky

Těšíme se a radujeme, protože máme nové postulantky
... a mezi nimi dokonce i jednu Češku!!!

15. října, kdy slavíme svátek sv. terezie z Avily se v naší Kongregaci uskutečnila slavnost přijetí nových postulantek. Slavnost probíhala ve Walendově nedaleko Varšavy a na první etapu formace - zvanou postulát - Matka generální M. Petra Kowalcyzk přijala sedm postulantek: 4 děvčata z Polska, dvě Slovenky (Evu a Zuzanu) a jednu Češku (Hanku)

Poté následovala společná modlitba v hodině milosrdenství a slavnostní mše svatá, kterou celebroval P. Jan Zielinski z Varšavy. Celé slavnosti se samozřejmě zúřčastnily také sestry z nejbližších klášterů naší Kongregace.

Všem postulantkám přejeme dobrý a požehnaný start do řeholního života.