Bookmark and Share
kategorie: Zápisy z akcí

Setkání s farníky v Jablonci nad Jizerou

Setkání s farníky v Jablonci nad Jizerou
6. května 2012

Mezi sebe nás tentokrát pozvali farníci z Jablonce nad Jizerou. Protože bylo krásné nedělní odpoledne, rozhodly jsme se, že pojedeme tři a uděláme si takový malý komunitní výlet. Dorazily jsme včas a již při příjezdu jsme viděly, jak se scházejí jednotlivý farníci a každý z nich nesl něco dobrého na společný stůl. Setkání zahájila paní asistentka písní z kancionálu a pak následovalo naše představování.

Samotnou přednášku jsme rozdělily na tři části. Sestra Doubravka krátce představila historii Kongregace a promítla několik dobových fotografií z Francie a Polska. Na ni navázala sestra Blanka s povídání o životě svaté sestry Faustyny a celé to uzavřela přednáška sestry Ludmily o poselství o Božím milosrdenství. Mluvila o obraze, korunce, modlitbě v hodinu milosrdenství atd. Nakonec jsme ještě farníkům promítly několik obrázků z našeho každodenního života. Následovala diskuse a prostor na dotazy.

Celé setkání proběhlo ve velmi milé atmosféře. Děkujeme za pozvání a příště zase rády přijedeme.