Bookmark and Share
kategorie: Zápisy z akcí

Reflexe ze setkání s bratrem Wojtkem z Taizé

Reflexe ze setkání s bratrem Wojtkem z Taizé

Setkáni Taize na Vyšehradě proběhlo moc příjemně, v krásne atmosféře. Sešlo se asi 12 mladých lidí a v tomto společenství jsme srdečně přivítali jednoho z bratří v Taizé. Bratr Wojtek nám představil svoji komunitu a co všechno se u nich děje a také prvotní myšlenku, s kterou přišel bratr Roger, který toto společenství zakládal. Promítl nám krátky film z tohoto místa a také z evropských setkání.

Naplánovali jsme, že se pokusíme někdy na podzim udělat podobné setkáni pro větší počet lidí v nějakem pražském kostele, kde si budou moci všichni, kteří o to budou stát, aspoň na jeden den vyzkoušet jak to vypadá v Taizé. Po společné modlitbě a písni Misericordia jsme se, vzájemně obohacení, rozešli s myšlenkou na další setkání.