Bookmark and Share
15.02.2017, kategorie: Zápisy z akcí

Předání darů od zaměstnanců JUTA a.s.

V pátek 10. února 2017 se uskutečnilo třetí setkání senátora a statutárního ředitele Juty a.s., pana Jiřího Hlavatého se zástupci čtyřech neziskových organizací působících ve Dvoře Králové n. L. a okolí, tradičně již spojené s předáním finančních darů od zaměstnanců Juty.

V letošním roce proběhlo setkání v prostorách Domu sv. Faustyny na Štefánikově ulici, kde jedna z obdarovaných organizací - Misericordia, o.p.s., zprostředková dočasné ubytování sociálně znevýhodněným osobám v tzv. vstupních bytech. Misericordia, o.p.s. se zaměřuje na začlenění těchto osob do společnosti a poskytuje služby vedoucích k jejich sociální rehabilitaci. Sociální rehabilitace je tak určena osobám z Královédvorska, které vedou rizikový způsob života, osobám v krizi, osobám se zdravotním postižením a osobám bez přístřeší. Převažují osoby ohrožené ztrátou bydlenípotřebující získat kompetence k jeho udržení.

Z rukou pana Jiřího Hlavatého na tomto setkání převzali šeky v celkové hodnotě 140 000 korun Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka Farní Charity Dvůr Králové n. L.(FCHDK), Mgr. Zdeněk Hojný, ředitel střediska Diakonie ČCE, paní Jana Štěpánová, předsedkyně Královédvorské Arniky a Mgr. Lenka Mazancová z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, zastupující společnost Misericordia, o.p.s. Pana Hlavatého doprovázel Ing. Jan Valášek, který zastupoval všechny dárce.

"Jsem hrdý na na své zaměstnance, kteří se této akce každoročně zúčastňují. Mile mě také překvapilo, jaká částka se vybrala. Je vidět, že lidé jsou solidární s občany, kteří se ocitli v nouzi”, uvedl Jiří Hlavatý. Zároveň zdůraznil, že poděkování za práci přísluší všem přítomným neziskovým organizacím, jejichž služby zajišťují pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Za všechny přítomné předala malou pozornost panu Jiřímu Hlavatému Mgr. Lenka Mazancová, statutární zástupce Misericordia, o.p.s.