Bookmark and Share
15.11.2015, kategorie: Pozvánky

Pravidelná příprava na SDM 2016 v Krakově

pozvánka na Lagiewnické "22"

LAGIEWNICKÉ „DVAADVACÍTKY“

Lagiewnické „22“ – tak se nazývají pravidelná setkání mládeže v Krakově Lagiewnikách, která připravují od loňského listopadu sestry z Kongregace Matky Božího milosrdenství v rámci přípravy na SDM 2016 každý 22. den v měsíci.

Patronkou těchto setkání je sv. sestra Faustyna, která ve zdejším klášteře strávila část svého řeholního života a zde také 5.10. 1938 zemřela. Její ostatky jsou uloženy v místní klášterní kapli, kde se odehrává hlavní část Lagiewnických „dvaadvacítek“.

Každé setkání je tematicky zaměřeno a začíná „slovem“ – přednáškou nebo svědectvím v kapli od 19. hodiny. Přednáší buď některá ze sester, nebo pozvaný host. Centrem těchto promluv je vždy nějaká část z poselství, které nám Pán Ježíš předal skrze sestru Faustynu. (např. Poznávání Milosrdného Boha, Důvěra, Milosrdenství, …)

Dalším bodem je adorace Nejsvětější svátosti (pokud zrovna 22. den nevyjde na neděli, to je pak mše svatá).

Posledním bodem je společné setkání u čaje a něčeho drobného na zub. Zajímavostí je, že čaj pochází vždy z jiné země. České čaje se na těchto setkáních pily letos v únoru.

Sestry také v několika jazycích provozují facebookovou stránku Faustyna2016, kam dávají všechny aktuální informace a zajímavosti.

 Pokud vás zajímá, jak vypadá takové setkání, můžete se podívat zde:

http://faustyna2016blog.pl/category/lagiewnickie-22/

Videa blogu faustyna 2016 na youtube.com (přednášky a jiné) 

Samozřejmě, že na tato setkání jsou pozváni všichni a pokud chcete „ochutnat“ připravované SDM 2016 a strávit jeden večer v centru Božího milosrdenství, můžete se tam vydat také!