Bookmark and Share
13.02.2017, kategorie: Pozvánky

Pozvánka otců pallotinů na exercicie Lectio divina o Panně Marii – Matce milosrdenství.

10. – 12. 3. 2017 (pátek večer – neděle odpoledne) – Velehrad, Exerciční dům Stojanov

 

pozvánka převzata z www.pout.cz

Všechny Vás srdečně zveme na víkendové exercicie o Panně Marii – Matce milosrdenství. Tato duchovní cvičení povedeme podle osvědčené metody Lectio Divina. Je to spíše celý životní styl, který se zakládá na Božím slově než nějaká metoda modlitby. Boží slovo bude vést každého, kdo se rozhodne na tuto cestu vstoupit. To On – Slovo Boha: Ježíš Kristus povede naše exercicie. Další podrobnosti o Lectio Divina se dozvíte v následujícím článku: http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Lectio-divina-kap.html

K tomu, aby nás Boží slovo mohlo vést, je nejdříve potřeba ho slyšet, tedy potřebujeme ztišení. Tyto exercicie budou probíhat v úplném mlčení. Každý, kdo se přihlásí na tyto exercicie, se zavazuje k mlčení, a to nejen k prostému nemluvení, ale také k vypnutí mobilu a počítače apod. po celou dobu trvání exercicií (Znamená to také odložit všechny jiné knihy než Bibli a nedohánět práci, kterou jsme nedokončili před exerciciemi). To vše proto, aby bylo slyšet Boží slovo.

Během exercicií bude příležitost ke svátosti smíření či k duchovnímu rozhovoru s knězem. Součástí každého dne je mše svatá.

10. – 12. 3. 2017 (pátek večer – neděle odpoledne) – Velehrad, Exerciční dům Stojanov

12.– 14. 5. 2017 (pátek večer – neděle odpoledne) – Poličany, klášter sester Trapistek

Vzhledem k charakteru exercicií, které tvoří jeden celek, je účast nutná od začátku do konce. Není možné účastnit se pouze zčásti, přijet později či odjet dříve.  Přesné hodiny začátku a konce exercicií budou zveřejněny v nejbližší době.

Přihlášky posílejte na: kazanskisac@gmail.com