Bookmark and Share
12.04.2016, kategorie: Pozvánky

Pozvánka na třetí pátek

15. dubna 2016 Dvůr Králové nad Labem

Scházíme se v našem farním kostele sv. Jana Křtitele každý třetí pátek, zveme i vás!

PROGRAM (v postní době je upraven):

   17:30 Výstav Nejsvětější svátosti, tichá adorace, čtení modlitebních úmyslů
   17:45 Korunka k Božímu milosrdenství, zakončení adorace a požehnání
   18:00 Přednáška na dané téma (ve slovenštině), týkající se Božího milosrdenství
   18:15 Mše svatá

TÉMA na tento pátek: Důvěra

15.4. 2016

Modlitební úmysly nám můžete také zasílat e-mailem. Budeme se za vás modlit jak v klášteře, tak společně se všemi, kteří přijdou na třetí pátky.