Bookmark and Share
03.04.2013, kategorie: Zápisy z akcí

Pouť ke svatému Josefu do Kališe

Pouť ke svatému Josefu do Kališe

Tentokrát vás informujeme o záležitosti spíš soukromé – kongregační. V polském Kališi máme totiž jeden z třiceti domů našeho řádu a každoročně se tam sjíždí sestry z blízkého i vzdáleného okolí na společný program s modlitbou ke sv. Josefu. Právě v tomto městě totiž stojí kostel s proslulým obrazem sv. Rodiny a odedávna je tu Ježíšův pěstoun uctíván a zahrnován prosbami.

Jen tak na okraj – před deseti lety jsme mu na tomto místě svěřily jistou intenci, kterou vyslyšel nad naše očekávání J.

Letos nás do poutního kostela dorazila asi stovka sester. Vyslechly jsme přednášku, slavily eucharistii pod vedením kališského biskupa Janiaka. Po slavnostním obědě následoval program v nápravném ústavu pro mladistvé dívky, který vedou naše sestry. Modlitba v hodinu Milosrdenství a posezení u kávy završilo bohatý program celého dne.

Akci hodnotíme jako pozitivní – oprášily jsme polštinu, potkaly se se „starými známými“, inspirovaly se dílem milosrdenství našich kališských sester a v neposlední řadě se těšíme z bohatých duchovních plodů, na které nás sv. Josef snad nenechá dlouho čekat.

Sestry od ZOO