Bookmark and Share
27.02.2013, kategorie: Zápisy z akcí

Postní duchovní obnova v Semilech

Postní duchovní obnova v Semilech
Proběhla pod vedením sester KMBM ve dnech 21. - 23. 2. 2013

Rády jsme uvítaly pozvánku do farnosti v Semilech. Před několika lety jsme byly v blízkém Bozkově, ale tento kraj ještě příliš zmapovaný nemáme. Duchovní obnova začala ve čtvrtek v 18:00 společnou mší svatou, po níž se všichni přesunuli na faru do sálu, kde na zmrzlé farníky čekal teplý čaj, káva a něco dobrého k tomu. V první přednášce jsme se na podkladě první kapitoly z Katechismu a za pomocí povídky o ztraceném mroži zamýšleli nad tím, že v každém člověku je přirozená touha po Bohu a jeho lásce. Je jenom na nás, zda tuto touhu neudusíme a nepřestaneme ve svém životě Boha hledat.

Druhý den jsme začali již v 17:30 křížovou cestou v kostele. Po ní následovala mše svatá a opět přednáška ve farním sále. Tentokrát jsme si mohli uvědomit význam a sílu Kristovy oběti a pochopit pak hlouběji slova Korunky k Božímu milosrdenství.

V sobotu se jedna ze sester spolu s panem farářem zúčastnila mše svaté v domově pro seniory a také si s nimi chvíli popovídala. Po večerní mši svaté ve farním kostele pak byla poslední přednáška, která se týkala Obrazu Božího milosrdenství a dalších forem úcty. Jako dodatek pak byla představena naše kongregace a činnost, kterou vyvíjíme ve Dvoře Králové n. L.

Děkujeme za pozvání do semilské farnosti. Budeme rády vzpomínat na milé přijetí a setkání s jednotlivými osobami.

s. M. Ludmila a s. M. Doubravka