Bookmark and Share
kategorie: Pozvánky

Postní duchovní obnova pro dívky

22. - 24. února 2013 ve Dvoře Králové

Sejdeme se v pátek 22.2. v 18:00 na mši svaté ve Farním kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové,

potom společně půjdeme do našeho řeholního domu. Kdo přijede dříve, najde nás na faře, kdo později,

najde nás v klášteře.

V neděli zakončíme společným obědem - možné jsou i dřívější i pozdější odjezdy.

Co vás čeká: Modlitba, ztišení, něco na zamyšlení (přednášky p. Filipa Foltána), možnost rozhovoru

s knězem (také svátosti smíření) nebo se sestrami.

Těšíme se na vás!

Sestry KMBM