Bookmark and Share
13.01.2014, kategorie: Zápisy z akcí

Poděkování všem dárcům a příznivcům

Mnozí z vás slednují s napětím (podobně jako my) průběh rekonstrukce Domu sv. Faustyny, informují se a přispívají finančně. Mnohé z dárců známe jen podle jména, které se objeví na výpisu z účtu. Chtěly bychom tedy alespoň tímto způsobem poděkovat za dary, kterých si moc vážíme i za veškerou přízeň, která nám dodává sílu a alán k dalšímu počínání.

Průběh rekonstrukce můžete sledovat v SUBDOMÉNĚ TĚCHTO STRÁNEK "DŮM SV. FAUSTYNY".

Rekonstrukce domu s osmi vstupními byty by měla být dokončena k 31. 3. 2014  Již nyní se zabýváme otázkou jejich obyvatel, službou, která jim bude poskytována.