Bookmark and Share
12.06.2016, kategorie: Pozvánky

Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic

9. - 16. července 2016

INFORMACE K POUTI NAJDETE NA WWW.POUT.CZ - odtud je také převzat tento článek

Srdečně zveme na týdenní pěší putování do Slavkovic v jednom ze čtyř proudů, které vycházejí z Prahy, z Fulneku, z Hodonína a nově také z Českých Budějovic, shodně v sobotu 9. července 2016. Je to pěší pouť pro ty, kdo potřebují Boží milosrdenství.

DSC_0165 1

Putujeme do Slavkovic u Nového Města na Moravě, kde je první poutní kostel Božího milosrdenství v České Republice. Všechny skupiny přicházejí do Slavkovic v pátek 15. 7. Tam v 15.00 hodin bude Hodina milosrdenství a v 16.00 hod. mše sv. V 19.30 začne večerní program, během kterého budeme společně chválit Boha zpěvem, tancem a snad nebudou chybět ani svědectví a ozvěny od poutníků ze všech čtyř proudů. Během celé noci bude možnost adorace Nejsvětější svátosti v kostele Božího milosrdenství. V sobotu 16.7. v 10.00 hod. během slavnostní mše sv. budeme děkovat Bohu za všechny milosti obdržené během Pěší poutě k Božímu milosrdenství.

Papež František vyhlásil Svatý rok Božího Milosrdenství, který potrvá od 8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016. Petrův nástupce při mši, kde toto jubileum vyhlašoval, rozjímal nad evangeliem o kající hříšnici ve farizejově domě (Lk 7,36-50). V tomto úryvku – řekl – „je kladen důraz na dvě slova: lásku a soud: „Je to láska hříšnice, která se pokořuje před Pánem, a ještě před tím Ježíšova milosrdná láska, která ji vybízí, aby k Němu přistoupila. Pláčem svojí lítosti i radosti omývá Mistrovy nohy a svými vlasy je vděčně utírá. Polibky jsou výrazem jejího čirého citu a vonný olej v hojnosti vylitý dosvědčuje, jak drahocenný je v jejích očích Pán. Každé gesto této ženy vyjadřuje lásku a touhu mít ve svém životě nezlomnou jistotu, že jí bylo odpuštěno. Tato jistota je krásná! A Ježíš jí tuto jistotu dává, přijímá ji a právě jí prokazuje lásku Boží! Láska a odpuštění jsou simultánní. Bůh jí odpouští mnoho, všechno, protože „mnoho milovala“ (srov. Lk 7,47), a ona se Ježíši klaní, protože cítí, že v Něm je milosrdenství a nikoli odsouzení. Cítí, že Ježíš ji chápe laskavě. Ji, která je hříšnicí… Díky Ježíši Bůh její hříchy odstraňuje, nevzpomíná na ně (srov. Iz 43,25). Platí totiž také, že odpouštějící Bůh zapomíná. Boží odpuštění je grandiózní. Začíná tak její nové období, je obrozena láskou k novému životu.

Svatý Otec dále pokračuje: Tato žena se skutečně setkala s Pánem. Mlčky mu otevřela své srdce a s bolestí projevila lítost nad svými hříchy. Svým pláčem se dovolala božské dobroty, aby obdržela odpuštění. Žádný jiný soud nad ní nebude vynesen nežli ten, který přichází od Boha, a tím je soud milosrdenství. V tomto setkání je hlavním činitelem zajisté láska, milosrdenství, které přesahuje spravedlnost.

Na závěr Svatý Otec uzavírá: Farizej Šimon, pán domu, naopak nedovede nalézt cestu lásky. Všechno kalkuluje, všechno promýšlí… Zůstává stát na prahu formality. To je nepěkné, formální láska nic nechápe. Šimon není schopen učinit další krok, aby se setkal s Ježíšem, který mu přináší spásu. Omezil se na to, že Ježíše pozval na oběd, ale doopravdy jej nepřijal. Ve svých myšlenkách se zaobírá pouze spravedlností a proto se mýlí. Jeho soud nad touto ženou jej vzdaluje od pravdy a nedovoluje mu ani pochopit, kdo je jeho hostem. Zastavil se na povrchu, u formálnosti, nebyl schopen zadívat se do srdce. Na Ježíšovo podobenství a Jeho otázku, který služebník bude milovat více, odpovídá korektně: „Mám za to, že ten, komu bylo více odpuštěno.“ A Ježíš neopomene poznamenat: „Správně jsi usoudil“ (Lk 7,43). Jedině když Šimon o lásce takto usuzuje, takto ji chápe, počíná si správně.

DSC_0354