Bookmark and Share
kategorie: Zápisy z akcí

Pár slov k pobytu u sester KMBM

Pár slov k pobytu u sester KMBM
1. - 5. srpna 2012 ve Dvoře Králové nad Labem

Jedné z účastnic akce "Pár dní v tichu kláštera" děkujeme za následující článek:


Začátkem srpna jsme se čtyři holky sešly ve Dvoře Králové, abychom poznaly život sester zblízka. Vytvořily jsme malé společenství, modlily jsme se, pracovaly, smály, navštívily ZOO. Zblízka jsme také poznaly jejich apoštolské působení - pomáhaly jsme při realizaci stezky odvahy pro děti z Nízkoprahového klubu Střelka, s klienty sociálně-terapeutické dílny jsme vyzdobily kostel na nedělní mši svatou. V sobotu jsme společně se sestrami oslavily hlavní svátek Kongregace v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zvičině.

Věrka