Bookmark and Share
kategorie: Zápisy z akcí

Pár dojmů ze setkání Taizé na Vyšehradě

Pár dojmů ze setkání Taizé na Vyšehradě

První červnovou středu v 19:30 jsme se sešli na společné modlitbě Taize v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Byla nás jen malá skupinka, ale snažili jsme se naplno odevzdat Pánu v písních, Božím slově a ve společných přímluvach. Modlili jsme se se všemi, kteří na tuto modlitbu přišli záměrně, ale i s náhodnými příchozími.

Dekoraci (výzdobě) tentokrát vévodil kříž, který pomáhal naší modlitbě, a jenž byl některými z organizátorek přinesen pěšky od sester voršilek. Bylo to moc hezké setkání a bylo i takovým duchovním zakončením našich společných večerů, kde jsme se setkávali na zkoušky zpěvu v tomto akademickém roce.