Bookmark and Share
01.08.2012 [středa] - 05.08.2012 [neděle], kategorie: Pozvánky

Pár dní v tichu kláštera

Pár dní v tichu kláštera
1. - 5. srpna 2012 ve Dvoře Králové nad Labem

Srdečně zveme všechny dívky (16-30 let), které chtějí strávit několik dní ve společenství sester Matky Božího Milosrdenství ve Dvoře Králové nad Labem, poznat jejich život a spiritualitu.

S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, Písmo svaté

Sejdeme se ve středu 1.8. v 18:00 na mši svaté v chrámu sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n. L.,

poté společně půjdeme do řeholního domu sester.

Zkončení bude v neděli 5.8. společným obědem.

Přihlašujte se na: tel. 737 707 753, kmbm@seznam.cz