Bookmark and Share
29.01.2015, kategorie: Zápisy z akcí

POMÁHAT V DUCHU MILOSRDENSTVÍ

Práce sester v sociálních službách

POMÁHAT V DUCHU MILOSRDENSTVÍ

Může se stát každému

Neodolali alkoholu. Ztratili všechno. Rodinu, manžela/-ku, děti, práci i střechu nad hlavou.

Život člověka tvoří řada nečekaných situací i předvídatelných okolností, nevyužitých možností i překvapivého štěstí. S tím vším, co jen život může přinést, se člověk, se svou slabostí, zdravotním ohraničením a komplikovaností lidských vztahů, musí nějak vypořádat. Kde se v spleti života a lidského faktoru ukrývá odpověď na Jobovskou otázku: Proč?

Odpověď není jednoduchá. Sociální pracovník, denně stavěný před problém člověka v nouzi, nechává odpověď na psychology, kněze, lékaře, protože v konfrontaci s lidským osudem se spíše ptá: Jak? Jak pomoct v tíživé situaci člověku se závislostí, která „neustoupí“ ani před vzácnými sedmdesátinami? Jak ušetřit peníze, třeba na kauce pro důstojné samostatné bydlení, když příjem pomalu nedosahuje ani životního minima a nevyhnutelné výdaje se šplhají do neurčita? Kde hledat takovou smysluplnou činnost, aby se pokročilý věk a omezené síly nestaly „brzdou“ sociálně-ekonomického rozvoje a na „obtíž“ nejbližším?

S takovými a podobnými problémy přicházejí pracovníci Sociální rehabilitace denně do styku ve snaze pomoct lidem v tíživé životní situaci. Jsou to osoby se zdravotním postižením, bez přístřeší a lidé v krizi, dále osoby vedoucí rizikový způsob života nebo které jsou tímto způsobem ohroženy. Pro ně byla 1. 9. 2014 Krajským úřadem KH kraje zaregistrována služba Sociální rehabilitace. Poskytovatelem služby je obecně prospěšná společnost MISERICORDIA (z lat. milosrdenství) s působností na Královédvorsku.

Úspěšný start

V uplynulém čtvrtletí byl zaznamenán největší zájem o poradenství v oblasti hospodaření a o aktivizační služby, v rámci kterých, zejména v podzimním období, klienti rádi využili možnosti práce na zahrádce „Domečku“, jak nazývají budovu, ve které je služba poskytována. Pracovníci Sociální rehabilitace také vzděláváním klientů pomáhali rozvíjet jejich zručnost v ovládání PC, pomáhali při jednání s úřady, doprovázeli do jednotlivých institucí a asistovali při vedení domácnosti.

Sociální rehabilitace nabízí doprovázení osobám také ve vstupních bytech na ul. Štěfánikova 1207 ve Dvoře králové n. L. Smyslem těchto cvičných bytů je stabilizace své životní situace a kvalitnější vstup do života s vlastním bydlením. Jak včas platit důležité pohledávky a navíc si šetřit na vlastní byt, se stává častým tématem poradenských rozhovorů i konkrétních nácviků.

Ačkoliv služba byla registrována během roku (září 2014), a žádala tedy o dodatečné dotace, obdržela podporu, díky níž zaměstnala 3 osoby na částečný úvazek. Otevřela 8 hodin týdně ambulance a nabídla 8hodin týdně práce v terénu. Pravidelně využívalo služeb 6 osob (1 muž, 5 žen) ze Dvora Králové a okolí.

Plány na další rok

Pracovníci se zorientovali v potřebách osob z cílové skupiny, rozšířili cílovou skupinu o osoby bez přístřeší, plánují navýšit úvazky tak, aby měl sociální pracovník prostor pro přípravy (v roce 2014 chyběly) a díky přislíbené podpoře z Individuálního projektu (ESF), do kterého se zapojili, očekávají nárůst počtu klientů min na 15 a také další možnosti nabízet účinnou pomoc právě v duchu milosrdenství – čili pozvednutí lidí z nesnází, které život čas od času přináší.

Za Misericordia, o.p.s.
s. Blanka Krajčíková

 

V tomto roce byla služba dotována z dotací Královéhradeckého kraje, z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem a z darů štědrých lidí.