Bookmark and Share
15.04.2012 09:00 [neděle], kategorie: Pozvánky

Oslava svátku Božího milosrdenství

Oslava svátku Božího milosrdenství
Praha Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se má slavit o první neděli po Velikonocích, což vyjadřuje těsnou souvislost tohoto svátku s tajemstvím Vykoupení. Liturgie tohoto dne nejplněji oslavuje Boha v tajemství jeho milosrdenství.

Svátek Milosrdenství nemá být jen dnem zvláštní úcty Boha v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro všechny lidi a zvláště pro hříšníky. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Ten největší z nich spojil se svatým přijímáním přijatým v tento den: je to příslib „úplného odpuštění vin a trestů”, čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. Velikost tohoto svátku spočívá také v tom, že všichni, dokonce i ti, kteří se obrátí až v tento den, mohou vyprosit všechny milosti shodné s vůlí Boží.

více o svátku Božího milosrdenství >>

PROGRAM:

9.00 Mše svatá


14.30 Výstav nejsvětější svátosti

EVANGELIUM MILOSRDENSTVÍ - adorace s evangelijními úryvky
prokládaná varhaními skladbami v provedení prof. Josefa Leciána


15.00 modlitba v HODINU MILOSRDENSTVÍ

po vzoru sv. Faustyny, která dle Kristova výrazného přání v tuto denní chvíli rozjímala o milosrdenství Boha zjeveném v Ježíšově smrti na kříži


15.30 zakončení adorace svátostným požehnáním

Následuje přátelské posezení v blízkém řeholním domě sester Matky Božího milosrdenství.