Bookmark and Share
kategorie: Zápisy z akcí

Ohlédnutí za duchovní obnovou - Milosrdenství a pokání

Která se konala u nás na Vyšehradě 3. 3. 2012

Jsme moc rády, že klášterní zdi mohly opět sloužit k tomu, k čemu jsou určeny. Mluvilo se v nich o Bohu a naslouchalo se Bohu. Tentokrát se zaměřením na pokání – tedy vytvoření prostoru Božímu milosrdnému působení. Atmosféra ticha a usebrání panovala celý den, vyvrcholila slavením Eucharistie a při následném setkání u kávy se přerodila v srdečné sdílení. Díky vám všem, kteří jste nám poslali své reflexe k obnově. To nám pomůže v přípravě další akce.