Bookmark and Share
17.02.2014, kategorie: Zápisy z akcí

Obraz milosrdného Ježíše - slavíme výročí

Pod datem 22. února 1931 zapsala sv. sestra Faustyna: Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý. Mlčky jsem hleděla na Pána, má duše byla naplněna bázní, ale i velkou radostí. Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli a na celém světě.

Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. sám ji budu bránit jako svou slávu. (Dn 47-48)

Po té následovaly léta hledání a zkoušek pro apoštolku Božího milosrdenství, až přišel na svět první obraz namalovaný malířem Kazimirowským ve Vilně podle Ježíšova přání.

Dnes už dokážeme číst znamení nanesená v obraze, využíváme jeho rčení být "nádobou" k čerpání z pramene Milosrdenství. Proto i den 22. února můžeme prožít v duchu vděčnosti za tento Boží dar.

 

 

Obraz Božího milosrdenství (namalovaný 1934 podle instrukcí sv. Faustyny Kowalské) umístěný v Ostré bráně ve Vilniusu