Bookmark and Share

Obraz Milosrdného Ježíše pod drobnohledem

Do Krakovských Lagiewnik přichází každoročně mnoho poutníků, kteří se zde modlí k Bohu před obrazem milosrdného Ježíše. Nyní byl zpracován v gigapixelové prezentaci online...

Obraz milosrdného Ježíše patří v současné době k nejznámějším obrazům. Naleznete ho v mnoha kostelích po celém světě i v domácnostech. Lidé ho často nosí s sebou někde mezi doklady nebo v kapse. První obraz vznikl ve Vilně na Litvě a nachází se tam dodnes. Namaloval ho malíř Eugeniusz Kazimirowski podle instrukcí sv. sestry Faustyny. Spoluautorem obrazu je sám Pán Ježíš, který se ukázal sestře Faustyně a prosil ji, aby namalovala obraz "tak, jak ho vidí". Když se pak sestra Faustyna ptala na nějaké detaily ohledně obrazu, sám jí odpovídal. Druhý obraz vznikl později v Krakově jako dar sestrám od malíře Adolfa Hyły.

Jednotlivé části obrazu mají svou hlubokou symboliku a mluví nám o milosrdné lásce Boha k člověku a o důvěře, kterou mu člověk má oplácet tuto lásku.

Mnohapixelovou prezentaci krakovského obrazu zpracoval Piotr Tumidajski (3 miliardy pixelů, 12 hodin fotografování, 6 měsíců práce) a díky jeho úsilí si dnes můžete prohlédnout obraz velmi zblízka.

Jezu Ufam Tobie

Obraz si můžete prohlédnout na našich polských stránkách

Foto: Piotr Tumidajski
© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Ke kopírování, zveřejňování a publikaci obrazu nebo jeho částí je zapotřebí písemného souhlasu Kongregace.