Bookmark and Share
kategorie: Zápisy z akcí

Obláčka, první a věčné sliby našich sester - Krakov

Obláčka, první a věčné sliby našich sester - Krakov
Podívejte se, co se děje o prázdninách v Krakově. probíhají zde slavnosti jedna za druhou :)))

Přelom července a srpna je pro naše sestry v Krakově velmi náročný. Zvláště pro naše kuchařky a scholu :))). V druhé polovině července se sem totiž začínají sjíždět sestry na osmidenní exercicie, které předcházejí skládání slibů. Exercicie probíhají v kapli "Umučení Páně", kam se nedostanou poutníci a je tam klid na modlitbu.

Zároveň se připravují sestry končící roční postulát na přijetí do dvouletého noviciátu. Dostanou řeholní hábit s jednoduchým bílým závojem a nové jméno, které je bude až do konce života provázet řeholním životem. Letos (1.8. 2012) bylo do noviciátu přijato 5 dívek. Toto vše se odehrává za klauzurou bez přítomnosti cizích osob. Je to vnitřní řeholní slavnost. Fotogalerie >>

Sestry, které již prošly obdobím postulátu a noviciátu mohou skládat své první sliby (2.8. 2012). Slibují čistotu, chudobu a poslušnost. Nastává pro ně období tzv. juniorátu. Formálně mají sliby platnost jeden rok a poté musí být obnoveny. V srdci je však - jak pevně věřím - skládá každá ze sester na věky. Na tuto slavnost jsou zvány rodiny sester a přátelé a je sloužena slavnostní mše v naší klášterní kapli v Krakově (tam kde je obraz Božího milosrdenství a relikviář). Jako znamení složené profese sestry obdrží hábit sester s křížkem. Sestry s hudebním talentem doprovázejí mši svatou svým uměním a kuchařky se činí aby si poté všichni dobře pochutnali. Fotogalerie >>

Juniorát může v naší Kongregaci trvat 5-9 let. V této časové lhůtě sestry, podle své duchovní vyzrálosti a připravenosti mohou složit sliby věčné. Jako znamení svého svazku s milosrdným Bohem dostávají jednoduchý stříbrný prsten. I na tuto svatební slavnost jsou zvány rodiny a přátelé. Fotogalerie >>