Bookmark and Share
12.12.2012, kategorie: Pozvánky

Nová prezentace

Umístily jsme na internet novou powerpointovou prezentaci...

V souvislosti s oslavami jubilea 150 let od založení naší kongergace měla každá komunita vytvořit prezentaci shrnující její vývoj a působení. Tu naši si nyní můžete prohlédnout.