Bookmark and Share
kategorie: Pozvánky

Návštěva bratra z Taizé v Praze

Návštěva bratra z Taizé v Praze
Také v našem domě na Vyšehradě

Jeden z bratrů komunity v Taizé navštíví v dubnu Prahu a zúčastní se několika modliteb a setkání. Mimo jiné také zavítá do našeho řeholního domu na Vyšehradě. Srdečně vás zveme na setkání s bratrem Wojtkem a to 26. dubna 2012 ve 20:00 hod.

Aktuální informace můžete najít na: http://www.taize.fr/cs_article13730.html