Bookmark and Share
07.10.2013, kategorie: Zápisy z akcí

Misijní neděle

Misijní neděle
20. října 2010

Celosvětová církevní organizace Papežská misijní díla - www.missio.cz - vyhlašuje každoročně předposlední říjnovou neděli jako Den misií. K akci se připojují země na všech světových kontinentech. Jejich obyvatelé se různými způsoby s misijní problematikou seznamují,  připomínají si potřebu šíření víry i poskytování hmotné pomoci. Je to úkol pro všechny, nejen pro ekonomicky vyspělé země. Ve farnosti Dvůr Králové n. Labem se zvláště děti aktivně zapojují do přípravy a programu Misijní neděle. Většinou nás provází fiktivní misijní průvodce -Veselý škorpion. Letos s ním navštívíme Vatikán. Tento program proběhne od 10.30 na faře. Po obou mších svatých budou děti prodávat své výrobky na jarmarku před kostelem. Věříme, že všichni pravidení i mimořádní návštěvníci akce se pobaví a odnesou si dobrý pocit z toho, že pomohli potřebným.