Bookmark and Share
04.06.2016, kategorie: Pozvánky

Mimořádná Pouť k Božímu milosrdenství

Slavkovice 11. června 2016

Otcové Pallotini nás srdečně zvou:

V sobotu, 11. června 2016 se ve Slavkovicích uskuteční mimořádná Pouť k Božímu milosrdenství. Hlavním bodem pouti bude slavnostní mše svatá za účasti otců biskupů, která se bude konat v areálu nad kostelem ve Slavkovicích, od 14.00 hod.