Bookmark and Share
14.09.2014, kategorie: Zápisy z akcí

Loučení se s. Ludmilou a uvedení do úřadu nové sestry představené

1. září 2014, Dvůr Králové n. L.

Dlouholetá sestra představená naší královédvorské komunity, s. Ludmila Matysková, ukončila své působení v ČR během prvního zářijového týdne. V pondělí 1. září 2014 předala po devíti letech úřad představené sestře Václavě Siemienik, rozloučila se s farností a sestrami a odjela na své nové působiště - do našeho kláštera v Římě. Této slavnostní události se také zúčastnily dvě sestry z Polska. Generální vikářka Kongregace sester Matky Božího Milosrdebnství - s. Gracjana, jako zástupkyně vedení našeho řádu a sestra Jozefína z Krakova.

Sestra Václava je původem z Polska, narodila se v okolí města Bielsko-Biała a letos již oslavila jubileum 25 let od složení prvních řeholních slibů. Ve Dvoře Králové je od podzimu 2013 a předtím působila v klášteře v Rabce (PL).

V naší komunitě došlo i k dalším personálním změnám. V současné době ve Dvoře Králové působí tyto sestry: s. Václava, s. Dagmar, s. Blanka a s. Doubravka.

Sestře Václavě i s. Ludmile přejeme hodně Božího požehnání na dalších životních cestách.

 

 
Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Loučení se s. Ludmilou a uvedení do úřadu nové sestry představené