Bookmark and Share
29.01.2015, kategorie: Zápisy z akcí

Křesťanská psychologická poradna v roce 2014

Ohlédnutí za loňským rokem

Poradnu během roku 2014 navštěvovaly nejen osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí, jak bylo plánované, ale i občané Dvora Králové, kteří se nacházeli v krizi a potřebovali svou situaci zkonzultovat. Klienti oceňovali především rychlost objednání, časové přizpůsobení, možnost konzultace el. formou, rodinné prostředí, informační servis (odkazy na jiné služby), možnost anonymity a bezplatnost.

     V roce 2014 pravidelně využívalo služeb poradny 19 osob z Královédvorska (13 ze Dvora Králové, 6 z okolních obcí). Proběhlo celkem 92 hodinových sezení. Poradna má otevřeno 3 hodiny/týden, byla přiměřeně vytížena (v roce 2013 plánováno max. 20 osob), poradci měli čas na přípravy i zápisy.
     Věkový průměr klientů činil 47 let. Témata sezení: alkoholismus rodinného příslušníka, manželské vztahy, vypořádání se se smrtí blízké osoby, sebevražedné myšlenky, vztahy s dospívajícími dětmi, ztráta bydlení, zadluženost, režim dne, ztráta zaměstnání, rozchod s partnerem, vážná onemocnění člena rodiny, ev. klienta, psychosomatické potíže apod.

V tomto roce byla poradna dotována z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem a z darů štědrých lidí.
Děkujeme!