Bookmark and Share
19.01.2015, kategorie: Zprávy ze zahraničí

Krakovské přípravy na setkání mladých 2016

Podívejte se, jak se duchovně připravují naše sestry a mládež z Krakova...

Myslíte si, že rok 2016 je ještě daleko?

Tak to se pletete. Již celé týmy lidí - kněží, duchovních osob a laiků se intenzivně připravují na setkání mladých v Krakově - mimo jiné také v centru Božího Milosrdenství v Lagiewnikách, kde je náš největší klášter. Svatá sestra Faustyna je totiž patronkou celého setkání.

Také dvě naše zdejší sestry byly vybrány, aby již od podzimu 2014 až do setkání pracovaly s mládeží a pomohly jí se dobře připravit po duchovní stránce.

Založen byl také profil na facebooku s názvem Faustyna 2016, který je v polském jazyce a další dva podobné profily v angličtině a španělštině. Jsou zde umísťovány články, citáty z Deníčku sv. s. Faustyny, pozvánky na modlitební aktivity apod.

Jednou ze zajímavých aktivit byla ta adventní - lidé z celého světa se modlili za skupiny mládeže z různých krajů:       

              

 

Každý měsíc je organizováno setkání mladých, společná adorace a agapé u čajů z různých zemí:

           

Čas od času se také objeví kamery a mikrofony. Natáčí se různé filmy o s. Faustyně, Krakově, sestrách atd., vše v rámci příprav na setkání mládeže:

Tak doufáme, že přijedete!