Bookmark and Share
12.06.2017, kategorie: Pozvánky

Katolická charismatická konference

5. - 9. 7. 2017 Brno
http://konference.cho.cz
 

Program KCHK 2017

Motto:

 

"Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha" (Ez 36,26)

 

Středa 5.7.

19.00 mše sv. na BVV (P. Pavel Šenkyřík) hraje Chapela

 

Čtvrtek 6.7.

9.00 - 9.45* modlitba, chvály

9.45 - 12.00* "Opět posvětím své jméno..." - Katka Lachmanová

10.30 - 11.00 přestávka

12.00 - 13.45 oběd v pavilonu V, siesta

13.45 - 14.45 divadelní představení nejen pro děti - V.Marčík (pavilon V)

15.00 - 16.15* Zázraky Boží milosti (Bohdan Stepien)

16.15 - 16.45 přestávka

16.45 - 18.00 mše sv. P.Vojtěch Kodet

18.00 - 19.00 večeře v pavilonu V

19.00 - 21.00

1) koncert chval (rómská kapela F6)

2) cimbálovka + ochutnávka vín v pavilonu V

3) Tučňáci na arše - Jan Horák

4) Labyrint světa - Víťa Marčík

 

Pátek 7.7.

9.00 - 9.45* modlitba, chvály

9.45 - 12.00* "Očistím vás..." (Ez 36,26) - P. Kamil Obr

- po přestávce pokračování + adorace (komunita blahoslavenství)

10.30 - 11.00 přestávka

12.00 - 13.45 oběd v pavilonu V, siesta

13.45 - 14.45 divadelní představení nejen pro děti - V.Marčík (pavilon V)

15.00 - 16.15* "A dám vám nové srdce" (Ez 36,26) - P. Daniel Ange

16.15 - 16.45 přestávka

16.45 - 18.00* mše sv. Bp. Vlastimil Kročil, promluva Bp. Tomáš Holub

18.00 - 19.00 večeře v pavilonu V

19.30 - 21.00 paralelní večerní programy na různých místech v Brně:

1) Duch svatý v našich životech (P. Daniel Ange) - kostel sv.Janů u Minoritů

2) Adorace s přímluvnou modlitbou (kom. Emmanuel u sv. Tomáše)

3) Biblické tance (komunita Blahoslavenství) - areál BVV

4) večer chval (SBM - Schola brněnské ml.)- BVV, pavilon V

5) Hledání stálosti v nestálé době (P. Štěpán Smolen) - kostel sv.Augustina

 

6) Modlitba za místa postižená zlem (Katka Lachmanová ) - BVV

 

Sobota 8.7.

9.00 - 9.45* modlitba, chvály

9.45 - 12.00* "Vložím do vás nového Ducha" (Ez 36, 26b) - P. Vojtěch Kodet

10.30 - 11.00 přestávka

12.00 - 13.45 oběd v pavilonu V, siesta

14.15 - 14.45 program dětí z dětské konference na hlavním pódiu

15.00 - 16.15* "Co je v troskách, bude vystavěno" (Ez 36,33b) - P. Daniel Ange

16.15 - 16.45 přestávka

16.45 - 18.00* mše sv. (P. Aleš Opatrný) - paralelní bohoslužba pro děti v pavilonu V

19.30 - 21.00 Modlitební večer

 

Neděle 9.7.

9.00 - 9.45* modlitba, chvály

9.45 - 10.30* "Budete mým lidem a já vaším Bohem" (Ez 36,28) P. Vlastimil Kadlec

10.30 - 11.00 přestávka

11.00 - 12.15 mše sv. Mons. Vojtěch Cikrle

12.30 - 13.30 možnost oběda v pavilonu V

 

* U akcí označených hvězdičkou je zajištěn program pro děti od 4 let v paralelní dětské konferenci.

Pro sluchově postižené je vymezen sektor prvního bloku vpravo.

Bezlepkové hostie budeme vydávat vlevo vedle pódia.

Přímluvná modlitba: čt, pá, so 12.00 - 15.00 h

Svátost smíření: pá 12.00 - 15.00 h