Bookmark and Share
19.07.2015, kategorie: Zápisy z akcí

Jeden den na skautském táboře

18. 7. 2015

Letošní táborovou hru provázelo velice zajímavé téma. Skautkám i nám pomohlo přiblížit osobnost Nicholase Wintona, kterému se podařilo těsně před 2. Světovou válkou převézt do bezpečí ve Velké Britanii 669 židovských dětí z Československa.

Velký příběh této osobnosti začal tím, že se Winton těsně před Vánocemi roku 1938 vypravil do Prahy po cestě na zimní dovolenou. Poznal osudy utečenců ze sudetského území a přitom s hrůzou zjistil, že se nikdo nestará o ohrožené děti. Od jednoho úředníka z německé ambasády v Praze totiž získal mapy, kde bylo vyznačeno, jak bude postupně celá Evropa Německem obsazována. Byly tam i přesné termíny a bylo jasné, že mnoho času nezbývá.

Britská vláda vyšla vstříc s žádostí o přijetí imigrantů, ovšem s přísnými podmínkami. Winton musí zaplatit za každé dítě garanci padesáti liber, což byla tehdy obrovská suma. Pak musí najít britské rodiny, které by byly ochotné se o děti postarat až do věku 18 let a písemně to potvrdit. Dále musí také najít prostředky na zaplacení cestovních výdajů a na provoz kanceláří v Praze a Londýně. Nevzdával se a s velkým nasazením překonával jednu překážku za druhou.

Jenom několik hodin před německou okupací Čech - 14. března1939 byl vypraven z Wilsonova nádraží v Praze první vlak s dětmi do Anglie. Do 2. srpna se podařilo vypravit dalších sedm vlaků, kterými vycestovalo z již okupovaných Čech celkem 669 dětí. Největší transport s 251 dětmi byl připraven na 1. září. Ačkoli už byli malí cestující na svých místech ve vagónech, vlak se nerozjel. Začala válka a z těchto dětí téměř žádné nepřežilo.  Více si přečtete na: http://www.wintonfilm.com

O Wintonově příběhu záchrany dětí nikdo 50 let nevěděl, než se začal ze sběhu okolností ozřejmovat. Při přípravě tábora nikdo netušil, že 1. července tohoto roku ve věku 106 let Winton opustí tento svět.

 

Červenokostelecké skautky si vyzkoušely, jak nesnadné bylo přesvědčit rodiče, aby své děti odevzdali do bezpečí,  s velkým úsilím sháněly materiální zabezpečení, rodiny v Anglii i potřebná povolení a potvrzení. To vše na různých stanovištích v Polici n. Metují, tak aby mohly děti posledním vlakem do Prahy v 16.44 hod vycestovat.

 
Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Jeden den na skautkém táboře
Jeden den na skautkém táboře

26.07.2015 19:00

18. 7. 2015

Počet fotek ve fotogalerii: 11

Fotogalerie Zobrazit fotky Jeden den na skautkém táboře