Bookmark and Share
22.09.2012 [sobota], zveřejněno: 28.08.2012, kategorie: Chystáme se na

Jedeme na návštěvu do Jaroměřic

22. září 2012 zde sestry pro farníky připraví program o Božím milosrdenství a sestře Faustyně

Svatá sestra Faustyna Kowalská

Neobyčejně obyčejná – tak zní titul knihy Jolanty Sasiadek věnované životnímu příběhu svaté Faustyny. Tento přívlastek je pro onu světici více než příznačný. Snad právě proto je velice blízká nám všem, kteří žijeme naprosto obyčejným životem a přesto v sobě nosíme a pěstujeme touhu být blíž Kristu, žít jeho učením, ztělesňovat jeho příklad v dnešním světě. V tom totiž spočívá svatost, která je nejen pro každého z nás dosažitelná, ale je i „povinná“. Když se podíváme blíž na život sv. Faustyny, vidíme konkretizaci a naplnění tohoto úkolu do důsledku. K postupnému poznávání a pronikání do tajemství Božího milosrdenství dochází u této řeholnice za okolnosti vážného onemocnění a velkého fyzického oslabení, pocitu osamocení a bezmoci, neporozumění u nejbližších a bezvýznamného postavení ve společenství. Pán Ježíš jí dává najevo, že nechce nechat vyniknout jejím přirozeným vlastnostem, nýbrž milosti působící skrze toto křehké náčiní. Aby se mohla aktivně zapojit do spolupráce se spasitelným milosrdenstvím Boha, dostala k tomu několik duchovních prostředků, jimiž jsou: obraz milosrdného Ježíše, Svátek Božího milosrdenství – v druhou neděli velikonoční, modlitbu Korunky, výzvu k uctívání Hodiny milosrdenství – tj. třetí hodiny odpoledne a úkol šířit úctu k Bohu v jeho milosrdenství. Tyto velké dary nebyly určeny pouze jí. My všichni jsme dědici pokladu svěřenému primárně svaté Faustyně a potažmo celému světu. Bylo by velice škoda tyto dary nevyužít.

Rády vám o spiritualitě sv. sestry Faustyny a úctě k Božímu milosrdenství řekneme více při setkání během naší návštěvy v Jaroměřické farnosti 22. září 2012. Už nyní se na toto setkání s vámi velice těšíme.

s. M. Ludmila Matysková

se sestrami Kongregace sester Matky Božího milosrdenství