Bookmark and Share
04.11.2012, kategorie: Zápisy z akcí

Jak jsme slavily 150 let od založení naší Kongregace

Článek a fotoreportáž o dění ve Dvoře Králové n. L.

Oslava jubilea je pro nás důležitým mezníkem na cestě řeholního života. Pomáhá nám jasněji rozeznat vytyčenou cestu, upozorňuje na scestí a hlavně dává jistotu v tom, že tady ta cesta vůbec je – tak jako kamenné kvádry lemující běžnou silnici.

Jestliže po té naší řádové cestě kráčí sestry už 150 let, můžeme nepochybně říci, že za věcí stojí Bůh a jeho vůle. Cesta má tedy dobré základy, je otestovaná a směřuje k dobrému cíli. Tato skutečnost se stala v minulých dnech předmětem našich reflexí a díkůvzdání.

Velkou radost jsme měly z toho, že slavnostní mši sv. předsedal biskup Josef Kajnek, jehož péče a pozornost provází naši řeholní rodinu od počátku působení v Česku. Mile nás překvapil i plný kostel lidí, kteří nosí týž přívlastek – naši dobří přátelé. S nimi jsme slavily v kostele, před kostelem, na faře a vlastně i den předem při pečení koláčů.

Děkujeme všem, kteří byli v těchto dnech s námi ať už fyzicky nebo duchovně, všem, kteří nám posílali blahopřání a z jubilea se radovali.

Fotogalerie z oslav ve Varšavě >>