Bookmark and Share
19.03.2013, kategorie: Zápisy z akcí

Duchovní obnova ve farnosti Radešínská Svratka & Olešná

Duchovní obnova ve farnosti Radešínská Svratka & Olešná
...aneb jak jsme strávily čtyři zajímavé dny v této farnosti 14.-17. března 2013

„Expedice“ Radešínská Svratka & Olešná

Ano, celá akce mi připadá jako expedice, tedy samozřejmě s duchovní náplní. Intenzivně jsme se totiž dopředu připravovaly na jednotlivé body programu oficiálně nazvaného „Duchovní obnovou“ aniž bychom znaly místní podmínky. Sestavovaly jsme si promluvy tak, aby měly hlavu a patu a taky obsah. Mezitím vymýšlely program pro děti tak, aby byl živý a interaktivní. Hledaly jsme zajímavá témata pro mládež, aby čas strávený s námi nebyl pro ně přinejmenším časem zbytečně stráveným. To vše jsme zahrnovaly do svých modliteb.

Příjezdem na radešínskou faru z nás obavy spadly. Duchovní správce – otec Jozef nepůsobí nijak stresujícím dojmem a my jsme celkem rychle domestikovaly. Po krátké adaptaci jsme se naučily kývnout i na okolnosti, které jsme neočekávaly a které výrazně ovlivňovaly program. Možná to bylo po vzoru otce Jozefa, kterému se také těch neočekávaných momentů nahromadilo tento víkend víc než dost.

Oficiální program tedy vypadal takto:

14. března /čtvrtek/ Olešná u Nového Města na Moravě:

 • 16:30 program pro děti - Kdo se skrývá pod hábitem (seznámení s řeholními sestrami)
 • 17.00 křížová cesta s dětmi
 • 17:30 mše svatá

15. března /pátek/ Radešínská Svratka:

 • 16:30 program pro děti - Kdo se skrývá pod hábitem (seznámení s řeholními sestrami)
 • 17: 00 křížová cesta s dětmi
 • 18:30 mše svatá pro všechny s promluvou
 • Po mši sv. program pro mládež /farní sál/ Téma: Je v nás touha po Bohu a jeho milosrdné lásce?

16. března /sobota/ Radešínská Svratka:

 • 7: 30 mše sv. s promluvou
 • 9:00 Cestou necestou za sestrou Faustynou (program pro děti)
 • 17:00 Nová Ves kaple mše sv. s promluvou
 • 18:30 program pro mládež /farní sál/ Téma: Kde je moje místo?

Olešná kostel:

 • 15:00 společná modlitba v hodině Milosrdenství
 • Adorace Nejsvětější svátosti
 • 16.00 setkání a beseda na faře nad tématem: Jak žít spiritualitou sv. Faustyny v běžném životě

17. března neděle

 • Radešínská Svratka: 8: 30 mše sv. s promluvou
 • Olešná: 10: 00 mše sv. s promluvou
 • 14:00 Radešínská Svratka: Křížová cesta se svatou sestrou Faustynou
 • 14:00 Olešná: Křížová cesta obcí

Myslím, že celá akce byla provázena Božím duchem. Vnímaly jsme Jeho podporu i plody. Děkujeme všem dětem, mládeži i dospělým, kteří si ještě našli chvilku a podělili se svými dojmy z obnovy. Děkujeme všem, kteří nám svěřili své radosti i starosti s prosbou o modlitbu. Děkujeme především P. Jozefu Grubovi SAC, který nás nejen pozval, mile hostil a doprovázel, ale dal nám i příklad obětavého a vnímavého pastýře, který miluje svou posvátnou službu.

Nadále vám, naši milí noví přátelé z Radešínské Svratky a okolí, vyprošujeme Boží pomoc a ochranu.

s. Ludmila a s. Doubravka