Bookmark and Share
20.12.2015, kategorie: Zápisy z akcí

Duchovní obnova v Nové Pace

Několik vět o tom, co bylo...

Sobotu pred druhou adventnou nedeľou sme prijali pozvanie otca P. Kality do farnosti Nová Paka na celodennú duchovnú obnovu. Cyklus dvoch blokov prednášok na témy sv. Faustyna, Milosrdenstvo, Skutky milosrdenstva a dôvera, Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva viedla sr. Barbora.

Veriaci sa tiež spoločne pomodlili korunku Božieho Milosrdenstva a na konci prednášok aktívne využili čas na diskusiu. Obnovu sme zakončili svätou omšou v kostole sv. Mikuláša. Srdečne ďakujeme všetkým za účasť a pozvanie na pôstnu obnovu.