Bookmark and Share
19.03.2014, kategorie: Zápisy z akcí

Duchovní obnova na poutním místě Slavkovice a ve farnosti Jámy

23. 3. - 25. 3. 2014

Neděle 23. 3.
15.00 Křížová cesta ve Slavkovicích,

15.30 přednáška
17.30 Křížová cesta v Jámách,

18.00 přednáška

Pondělí a úterý, 24. – 25. 3.
9.00 pondělí – setkání pro seniory, úterý – setkání pro matky
17.00 Mše sv. ve Slavkovicích,

17.30 přednáška
18.30 Mše sv. v Jámách,

19.00 přednáška, po ní bude Akatist před ikonou Panny Marie Ivierské
Touto duchovní obnovou se chceme připravit na II. Kongres o Božím milosrdenství