Bookmark and Share
kategorie: Zápisy z akcí

Dojmy z Brumova

Tato akce byla pro nás neobvykle zajímavá. Proč neobvykle? Jsme zvyklé na kostelní lavice obsazené jen tu a tam, při dodatečných modlitbách a pobožnostech jsou spíš výrazně prořídlé. Úzkou strmou stezkou vedoucí ke kostelu v Brumově proudily denně zástupy farníků různého věku stále nahoru a dolů podle toho, jaký program zrovna začínal či končil. A tak se prolínaly různé katecheze, mše svaté, křížové cesty, setkání s katechumeny, chvály a adorace a my jsme byly při tom. Tady si každý může vybrat stravu pro vlastní duchovní život podle chuti. O širokou nabídku se obětavě starají otcové Mariani, kteří nás do farnosti pozvali a mile přijali. Ani byste nevěřili, kolik legrace si může člověk na takové faře versus klášteře užít. Otcové umí také připravit chutnou snídani nebo večeři. Oběd přenechávají zkušené hospodyni. Ale zpět k programu. Měly jsme za úkol mluvit o Božím milosrdenství, zprostředkovat druhým jeho vnímání či chápání. Děláme to rády, protože skrze milosrdenství je nám Bůh velice blízko, to nás naplňuje štěstím a radostí, a o tu se chceme dělit. S Brumovskými obyvateli jsme si v tomto dobře rozuměly.