Bookmark and Share
16.06.2012 09:30 [sobota], kategorie: Pozvánky

DUCHOVNÍ OBNOVA pro ty, kterým je blízká spiritualita SVATÉ SESTRY FAUSTYNY

DUCHOVNÍ OBNOVA pro ty, kterým je blízká spiritualita SVATÉ SESTRY FAUSTYNY
16. června 2012 v Praze na Vyšehradě

Obnova se uskuteční v řeholním domě Kongregace sester Matky Božího milosrdenství (K rotundě 81/6).

Program:

  • 9.30 – Mše svatá, slouží P. Prokop Brož
  • reflexe nad zjevením Božího milosrdenství v dějinách spásy
  • adorace Nejsvětější svátosti
  • seznámení s apoštolským působením sester u příležitosti 150 let založení Kongregace
  • modlitba v hodinu milosrdenství
  • společné posezení a možnost rozloučení se sestrami, které končí své působení v Praze
  • zakončení v cca 16 hod
  • polední občerstvení zajištěno

Svou účast prosím nahlaste předem na: kmbm@seznam.cz nebo tel. 737 707 753