Bookmark and Share
11.05.2016, kategorie: Pozvánky

Česká národní pouť do Krakova

28. května 2016

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili
Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství
do Krakova-Lagiewnik.

KDY: sobota 28. května 2016
KDE: Krakov-Lagiewniki, bazilika Božího milosrdenství

Radio Proglas, které tuto pouť organizuje vás zve ke společnému prožití této mimořádné události spolu s našimi biskupy. Společně s národní poutí proběhne pouť křesťanských médií, která bývá na Svatém Hostýně vždy před 7. nedělí velikonoční. Na Svatém Hostýně se uskuteční opět až v roce 2017.

Plánovaný program

 čas program - v bazilice Božího milosrdenství
9.00 zpěvy, texty, úvahy, představení křesťanských médií v rámci Pouti médií
10.30

mše svatá v bazilice Božího milosrdenství (hudební doprovod SBM)

hlavní celebrant Dominik kardinál Duka

kazatel arcibiskup Mons. Jan Graubner

12.00–13.30 polední pauza na jídlo, prohlídku areálu, odpočinek
13.30–14.30

souběžný program:

• koncert SBM (Schola brněnské mládeže) - v bazilice

• přednáška - biskup Mons. Pavel Posád - přednáškový sál

• adorace - biskup Mons. Jan Vokál - kaple sester Faustynek

• přednáška - poselství sester Faustynek - sál (Dom duszpasterski)

15.00

modlitba Korunky k Božímu milosrdenství - v bazilice
- úvod biskup Mons. Tomáš Holub

15.30 putování do chrámu svatého Jana Pavla II.
16.00 ukončení