Bookmark and Share

Aktuální plány na rok 2017

SRPEN

 • 20. - 26. 8. farní tábor "Po stopách svatého Pavla"
 • 17. - 19. 8. 2017 účast na CSM v Olomouci
 • 10. 8. 2017 účast na pouti na Sněžce
 • 5. 8. 2017 slavíme náš hlavní patronátní svátek

ČERVENEC

 • 22. - 29. 7. účast na pěší pouti pořádané otci pallotiny
 • navštívíme skautky z Červeného Kostelce na jejich táboře

ČERVEN

KVĚTEN

 • středa 31.5. 2017 dětská májová pobožnost na faře od 16:00
 • pondělí 29.5. 2017 májová pobožnost v našem klášteře od 18:00 (na zahradě, pak agapé)
 • neděle 14. 5. 2017 první svaté přijímání dětí z naší farnosti DKnL
 • sobota 6. 5. 2017 Duchovní obnova pro rodiče dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání

DUBEN

BŘEZEN

 • čtvrtek 30. 3. 2017 modlitba se zpěvy z Taize, ŘK fara Dvůr králové n. L. od 19:00
 • víkend 10. - 12. 3. 2017 Duchovní obnova pro děvčata, Dvůr Králové n. L.

ÚNOR

LEDEN

 • neděle 22.1. 2017 - účast na ekumenické bohoslužbě ve Dvoře Králové n. L.
 • sobota 21.1. 2017 - Program pro biřmovance ve farnosti Borová

 

Velmi vám děkujeme za mnohá pozvání do vašich farností a velmi milá setkání během Svatého roku Milosrdenství.

Sestry KMBM