Bookmark and Share
07.12.2013, kategorie: Zápisy z akcí

Adventní obnova v Nymburce

7. 12. 2013
Adventní duchovní obnova
7. prosince 2013
Přednášející: setry z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství
 
14:00     1. přednáška
                ticho
15:00     korunka
                2. přednáška
                ticho
16:00     svačina
16:15     otázky a odpovědi
17:00     adorace
    - pro zájemce možnost osobního duchovního pohovoru se sestrami nebo svátosti smíření
 
18:00     mše sv.