Bookmark and Share
04.06.2016, kategorie: Pozvánky

20. FSM na Cvilíně - první letošní prázdninová akce

1. – 6. 7. 2016

První akcí, které se jedna z nás zúčastní o letošních prázdninách je 20. FSM, čili Františkánské setkání mládeže na Cvilíně u Krnova.

fsm cal

Program

1. 7. PÁTEK „Život ve svobodě“

 

17.00 přivítání

17.30 mše sv. (o. Sebastian Gruca OFMConv. + jáhen Vladimír Hubálovský OFMConv.)

18.30 večeře

19.30 skupinky

20.30 pantomima v kostele (mládež od minoritů z Głogówku (PL))

adorace

2. 7. SOBOTA „Život v odpuštění“

 

8.30 snídaně

9.15 ranní chvály

9.30 přednáška (o. Radim Zielonka)

10.45 skupinky

12.30 oběd

14.30 přednáška (Kateřina Lachmanová – o odpuštění)

16.00 skupinky

18.00 mše sv. (o. biskup František Václav Lobkowicz, OPraem.)

19:15 večeře

20:30 večer chval (Adam Bubík acoustic)

přímluvné modlitby

3. 7. NEDĚLE „Život v oslavě Stvořitele“

 

8.30 snídaně

9.15 ranní chvály

10.00 mše sv.

11.30 přednáška (Kateřina Lachmanová – síla přímluvné modlitby)

12.30 oběd

14.30 Odpoledne plné zábavy

17.00 Koncert (ADORARE)

19.00 Večeře (táborák)

21.00 Večerní chvály

4. 7. PONDĚLÍ „Život v Duchu svatém“

 

8.30 snídaně

9.15 ranní chvály

9.30 přednáška (o. Adam Rucki – svátost smíření)

10.30 skupinky

12.00 mše sv. (o. Adam Rucki)

13.00 oběd

14.30 přednáška (Václav Čáp – křest v Duchu sv.)

15.30 čas na přípravu na svátost smíření

možnost přímluvné modlitby v kostele

18.00 večeře

18.45 večer smíření

5. 7. ÚTERÝ „Život v uctívání“

 

8.30 snídaně

9.15 ranní chvály

10.00 mše sv. (o. provinciál minoritů)

11.30 přednáška (Václav Čáp – Dotkni se mě Bože, svou láskou, abych Tě mohl uctívat)

12.30 oběd

14.30 skupinky

16.30 adorace (v kostele)

18.00 večeře

19.00 Chvály s ESPÉ (v kostele)

6. 7. STŘEDA „Život v poslání svítit v tmách“

 

8.00 snídaně

8.45 ranní chvály

9.00 skupinky

10.00 mše sv. (o. Adam Wolny OFMConv.)

11.15 poděkování, rozloučení a rozeslání

 

Více na http://fsm.minorite.cz/